HRE Gemeente Hollandscheveld
PDF Afdrukken E-mail
vrijdag, 23 april 2010 16:40

De H.R.E. Gemeente is een Christelijke Gemeente die sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw opereert in het Noorden van Nederland.

Het is een Gemeente waarin de gehoorzaamheid aan het onvervalste Woord van God ( de Bijbel) centraal staat.

Jezus Christus vat het zo samen:

“Hier zijn zij die Gods geboden bewaren en het geloof in Jezus Christus”, Openbaring 14:12.

De grondwet van Gods Koninkrijk, ook wel genoemd de “Koninklijke Wet” en de “Wet van de vrijheid”, zijn de Tien Geboden zoals deze tot ons komen in Exodus 20, Jakobus 1:25 en 2:8.

Jezus Christus vat deze Wet zo samen: God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf.

De Tien Gebodenwet werd vervalst door de kerk van Rome, zoals het 2e gebod dat de beeldaanbidding verbiedt en het 4e gebod dat gebiedt te rusten op de zevende dag van de week, de Sabbat.

De Hervorming in gang gezet door Maarten Luther, heeft met de beeldenstorm het 2e gebod in ere hersteld, maar het 4e gebod wordt nog altijd met voeten getreden.

Dit zijn slechts twee voorbeelden, er zijn er nog veel meer.

De H.R.E. Gemeente gelooft in het herstel van het uitverkoren volk Israël.

Jezus Christus is als Jood geboren uit het geslacht van koning David. Als Davids Zoon zal Hij vanuit Jeruzalem de komende 1000 jaar regeren over Israël en de gehele wereld.

Meer informatie doen wij u graag op uw verzoek toekomen.

Informatie over adres(sen) , diensten e.d. vindt u op één van de volgende pagina’s.

Laatst aangepast op vrijdag, 23 april 2010 17:47
 
 

Bijeenkomsten

Zomerseizoen (1 april t/m 30 september)

Sabbatmiddag 15.00 uur

winterseizoen (1 oktober t/m 31 maart)

Sabbatavond (Vrijdagavond) 19.30 uur

Sabbatmiddag 15.00 uur

JEUGD - Bijeenkomsten:

winterseizoen (1 oktober t/m 31 maart)

Sabbatmorgen 10.00 UUR